Доклад за световния индекс на щастието за 2017 г.

Доклад за световния индекс на щастието за 2017 г.

Норвегия оглавява класацията за световния индекс на щастието за 2017 г.

Норвегия се изкачва от четвърто място през 2016 до първото място тази година, плътно следвана от Дания, Исландия и Швейцария. Първите четири държави отбелязват високи резултати по всички основни показатели, определящи индекса на щастието: грижа за другия, свобода, щедрост, честност, здраве, доходи и добро управление. Средните стойности  в тези страни са толкова близки, че малки промени могат да разместят местата им в класацията. Въпреки ниските цени на петрола, Норвегия се изкачва до върха на класацията. Понякога казваме, че Норвегия достига и се задържа на върха на класацията за индекса на щастието не поради богатите си залежи на петрол, а въпреки тях. Норвегия е избрала да добива петрол бавно, като инвестира печалбите в бъдещето, вместо да ги харчи на момента- по този начин Норвегия се дистанцира от цикъла на бум и спад при богатите на ресурси икономики.

Всички други страни в челната десетка също отчитат високи стойности при всичките шест ключови показатели, с които се обясняват разликите между държавите: доходи, продължителност на живота в добро здраве, наличието на някой, на когото да разчиташ в добро и лошо, щедрост, свобода и доверие, като последните отчитат липсата на корупция в бизнеса и правителството. Тук също се наблюдават размествания между близко групирани държави- тази година петото място е за Финландия, следвана от Холандия, Канада, Нова Зеландия, Австралия и на девето място Швеция, която отчита един и същи резултат за 2014-2016 г., с точност до третия десетичен знак.

Щастието е както обществено, така и лично!

Докладът тази година набляга на обществената значимост на щастието. Това може да се види в сравнението между житейския опит на първите десет и последните десет страни в класацията. Между тези две групи зее дупка от четири точки. Три четвърти от тази огромна разлика се обяснява с основните шест показатели; половината от тази огромна разлика се дължи на разликите в критериите: да имаш на кого да разчиташ, щедростта, чувството за свобода и липсата на корупция. Другата половина в обяснението на разликите се състои в показателите БВП на глава от населението и продължителност на живота в добро здраве, като според доклада и двата показателя също са силно зависими от социалния контекст.

80% от разликите в стойностите на щастието по света, обаче, се появяват вътре в самата държава. В по-богатите страни разликите вътре в дъжавата се обясняват не толкова с неравенството между доходите, колкото с разликите във физическото и психическото здраве и личните връзки, като най-големият източник на нещастие се явява психическото заболяване. Разликите в доходите имат по-голямо значение в по-бедните страни, но дори и там псичхиеските заболявания са основен източник на нещастие.

Работата също е основен фактор, определящ щастието. Безработицата причинява драстичен спад в индекса на щастието, а дори и при тези, които работят качеството на работата може да доведе до вариации в стойностите на индекса на щастието.

Китайците са толкова щастливи сега, колкото са били преди 25 години.

Главата за Китай е подготвил Ричард Ийстърлин, пионер в икономиката на щастието; вече 40 години той работи в тази област. Индексът на щастието в Китай контрастира със стремглаво покачващите се стойности на доходите на глава от населението през последните 25 години, като оценката за качеството на живота пада стабилно от 1990 г. до 2005 г. От тогава до днес стойностите се възстановяват до нивата от 1990 г. За падащите нива на щастието в първата част на периода допринасят растящата безработица  и разпадащата се система на обществено осигуряване, като и двата показателя се възстановяват от 2005 насам.

По-голямата част от Африка страда.

Главата за Африка, изготвена от Валери Мьолер, разказва една пъстра приказка, каквато е и действителността в Африка, често съпровождана със закъснели и разбити надежди за един по-щастлив живот.

Спад на щастието в Америка.

Щастието в САЩ намалява. През 2007 САЩ заемат трето място сред страните от ОИСР. През 2016 г. САЩ са вече на 19 място; причините- спадаща обществена подкрепа, увеличени нива на корупция, като същите тези фактори обясняват успеха на скандинавските страни.

2018-10-11T13:23:09+00:00

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт