Защо съществуват фирми?

Защо съществуват фирми?

Идеята за ценовия механизъм заема централно място в науката за икономиката. Пазарните цени доставят информация относно какво едни хора искат да купят и какво други- да продадат. Адам Смит използва метафората за невидимата ръка, за да опише начина, по който икономиката се управлява от ценовите сигнали. През 1937 г. британският икономист Роналд Коуз публикува труд, който изтъква един недостатък в това схващане- то не се вписва в това, което се случва във фирмите- например, когато един служител във фирма се прехвърля от един отдел в друг, той не го прави заради по-висока заплата, а защото така му е наредено. Въпросът, който Коуз повдига, е задълбочен, макар и странен за икономикса- защо съществуват фирмите?

Отговорът, който той дава, е че фирмите са реакция на високата стойност на използването на пазарите. Често е по-евтино да се дадат задачи като императив, отколкото да се преговаря и приведат в сила отделни договори за всяка една сделка. Такива „стойности на размяната“ са ниски за еднородни стоки, пише Коуз, но са високи в други случаи. Отговорът на Коуз, обаче, повдига още сложни въпроси. Ако, например, причината да имаме фирми е да намалим стойността на сделките, защо на пазара въобще има сделки?

За да отговорят на такива въпроси, икономистите развиват теория на договорите, която отличава моменталните сделки и бизнес отношенията, които изискват дългосрочни договори. Повечето сделки се сключват на място, напр. купуване на вестник или поръчка на такси; тези сделки се управляват от пазара, тъй като много купувачи се пазарят за цената на подобни стоки. Нещата стават по-сложни за нееднородни стоки или услуги. В тайъв случай страните по сделката поемат задължения един към друг, които излизат скъпо, ако не се изпълнят.

Да вземем за пример наем на недвижим имот. Бизнес, който остава без наето помещение, има нужда от време, докато си намери нещо подобно. По същия начин, ако наемател напусне внезапно, тогава хазяинът остава в безизходица. Всеки би могъл да изнудва другия, за да договори по-добри условия по наема. Един дългосрочен договор за наем защитава и двете страни. В много случаи е трудно да се опишат всички задължения на страните във всички обстоятелства. Ето защо „непълните“ договори имат своите предимства- брачният договор и трудовият договор са такива. Трудовият договор съдържа няколко формални термина- длъжност, работно време, заплащане и т. н., но много от най-важните задъления не са описани- те са имплицитни и неподлежими на съд. Този договор е в сила, най-вече защото разтрогването му би навредило и на двете страни. И понеже силите на пазара са „омекотени“ в един такъв договор, възниква нужда от алтернативна форма на управление, каквато се явява фирмата.

2018-10-11T13:16:32+00:00

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт