Как хората се превърнаха в централен фокус на икономиката

Как хората се превърнаха в централен фокус на икономиката

Когато говорим за инвестиции в икономиката, често имаме предвид материални активи. Компаниите инвестират в заводи, правителствата в инфраструктура, а хората- в къщи. Фокусът може и да е върху инвестиции в нематериални активи- знание и умения. Компаниите се опитват да ги развият в своите служители, правителствата в хората, а хората- в себе си. Концепцията за човешкия капитал се използва от икономистите, за да опишат този вид инвестиция. Основната идея е, че точно както инвестирането в сгради или пътища генерира физически капитал, така и инвестициите в знание генерират човешки капитал.

 

Теорията за човешкия капитал е развита преди половин век. Въпреки че класическата икономика отбелязва, че човешките способности, а не само земята и оборудването са решаващи за производствения процес, недостатъчно внимание се обръща на това какво всъщност означават. През петдесетте години на 20 век Гари Бекър, млад американски икономист, разпознава това бяло петно, когато изучава връзката между образованието и доходите.

 

За да обясни какво се случва, Бекър различава два вида човешки капитал- специфичен и общ. Специфичният човешки капитал възниква, когато служителите придобиват знания, характерни за тяхната компания, например как да се използва фирменият софтуер. Компаниите плащат за това с удоволствие, защото тези знания не са приложими в други компании, за разлика от общия човешки капитал- тогава фирмите са много по-малко склонни да платят за обучение, тъй като тези знания са приложими в множество други фирми. Вместо това работещите трябва до голяма степен сами да инвестират в човешки капитал- било то директно чрез такси за обучение или косвено посредством по-ниско заплащане в началото на тяхната кариера.

2018-10-11T13:10:25+00:00

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт