Първите 10 най-развити икономики за 2016 г.

Първите 10 най-развити икономики за 2016 г.

САЩ

Икономиката на САЩ остава най-мощната в света, според номиналния БВП, възлизащ на 18.5 трилиона американски долара, което й отрежда дял от приблизително 24.5 % от брутния световен продукт. САЩ са икономическа суперсила, с напреднали технологии и добре развита инфраструктура,  държава богата на природни ресурси, но според паритета на покупателна способност първото място на САЩ е отнето от Китай- според този показател Китай заема челна позиция с БВП от 21.3 трилиона долара, докато САЩ отчитат БВП от 18.5 трилиона долара. От друга страна, обаче, САЩ остават на челна позиция , според БВП на глава от населенеито, възлизащ на $57 294, срещу Китай, отчитащ $ 15 423 БВП на глава от населението.

Китай

Китайската икономика извърши преход в 70-те години на 20 век от централизирана планова икономика в експортно ориентирана пазарна икономика. Китайската икономика изпреварва икономиката на САЩ по показателя  паритет на покупателната способност. Китайската икономика отдавна се слави с бързия си темп на растеж от над 7% на годишна база, дори в последните години. Темпът на растеж на китайския износ, обаче, се забавя до 1.9 % за 2016 г. , а растежът на БВП  се забавя до 6.5%, като  прогнозираният ръст на БВП  се забавя до 5.8 % до 2021 г.  Основните двигатели на китайската икономика са секторите на производството и услугите ( с приблизителен относителен дял от около 45% всеки), останалите 10% се падат на земеделието.

Япония

Икономиката на Япония е трета в света според номиналния БВП, но според паритета на покупателната способност пада на четвърто място. Японската икономика изпитва трудности от 2008 г. , когато за първи път показва симптоми на рецесия. Непопулярните мерки за растеж, отрицателните лихви и слабата валута (йената) допълнително изтощават икономиката на страната на изгряващото слънце. В 2016 г. японската икономика се връща към слаб растеж от малко над 0.5%, но прогнозите за следващите шест години сочат все така слаб ръст от под 1% на година. Номиналният БВП на Япония е $4.73 трилиона, БВП според паритета на покупателна способност е $4.93 трилиона, а БВП на глава от населението е $38 893.

Германия

Германия е най-голямата и силна икономика в Европа. Според БВП тя е четвърта световна икономическа сила. Немската икономика е известна с износа на машини, автомобили, мебели,обзавеждане и химикали. Германия има добра работна ръка, но икономиката на страната се сблъсква с множество предизвикателства, а именно БРЕКЗИТ, гръцката дългова криза, както и кризата с бежанците. БВП на Германия е 3.49 трилиона американски долара, докато БВП според паритета на покупателната способност е 3.97 трилиона щатски долара. ; БВП на глава от населението възлиза на $48 189- икономиката на Германия расте с умерен темп от 1-2 % в последните години, а прогнозите сочат запазване на темпа на растеж в тези граници.

Обединеното Кралство

Петата икономика в света е тази на Обединеното кралство, с БВП $2.65 трилиона, БВП на глава от населението е $42 513 трилиона долара. Основният двигател е секторът на услугите, съставляващ 75% от БВП; земеделието има минимален дял от 1%, а произвоството е вторият важен компонент от БВП на страната. Въпреки че земеделието не е основен отрасъл (само 2% от работната сила на Великобритания е заета в земеделския сектор), 60% от нуждите на Кралството се задоволяват от вътрешното производство в хранителния сектор. След референдума през юни 2016, т.нар. БРЕКЗИТ, когато гласоподавателите гласуват за излизане на Великобритания от ЕС, икономическите перспективи пред странта остават несигурни, което може да размени местата на Великобритания и Франция в класацията на най-мощните икономики в света- страната ще продължава да функционира според правилата и  търговските споразумения , подписани с ЕС, в продължение на две години след официалната декларация за излизане от ЕС, подадена в ЕК- през това време Великобритания и ЕС ще работят върху изготвянето на ново търговско споразумение. В зависимост от новия търговски пакт, заместващ правилата в единния европейски пазар, икономистите предвиждат загуби в рамките на 2.2-9.5% от БВП на страната в дългосрочен план. Според прогнозите на МВФ, растежът на британската икономика ще остане позитивен в следващите пет години, в рамките на 1.05%-1.09% годишно.

Франция

Франция, най-посещаваната страна в света, днес е шеста икономическа сила, с БВП $2.48 трилиона, БВП според паритета на покупателната способност е $2.73 трилиона. Франция е страна с висок стандарт, което се вижда в БВП на глава от населението, възлизащ на $42 384. Страната е сред топ износителите/вносителите в света. В последните години Франция изпитва забавяне в икономическия ръст, високата безработица от 9.68% за 2016 (малък спад от 10.35% за 2015).

Индия

Според паритета на покупателната способност, възлизащ на $8.7 трилиона, Индия заема трето място в света, докато номиналният БВП от $2.25 трилиона, отрежда на страната седмото място в световната икономика. Огромното население на Индия сваля стойността на БВП на глава от населението до $6 658. В сравнение със западните икономики, индийската икономика е силно зависима от земеделието (17% от БВП). Секторът на услугите сериозно увеличава дела си в последните години до 57% от икономиката на страната, докато промишленият сектор има дял от 26%. Наскоро Индия отне първото място на Китай по показателя „най-бързо развиваща се икономика в света“.

Италия

Осмата икономика в света е Италия, с БВП $1.8 трилиона- една от най-силните икономики в Еврозоната, която обаче пострада от дълговата криза в региона; икономиката на Италия страда от огромен публичен дълг, възлизащ на 133% от БВП, а банковият сектор е почти в колапс. БВП на глава от населението е $36 313. БВП според паритета на покупателната способност е $2.22 трилиона..

Бразилия

БВП на Бразилия е $1.77 трилиона, което й отрежда деветото място в света. Бразилската икономика има развити сектори в областта на услугите, производството и земеделието, като всеки сектор има дял от съответно 68%, 26% и 6%.

Канада

Канада измести наскоро Русия от десетото място, с номинален БВП от $1.53 трилиона. Икономиката на Канада е доминирана от сектора на услугите, а от края на Втората световна война произвоството на горива и петрол бележат устойчив растеж, от чиито цени икономиката на Канада все още е зависима. Сривът в цените на петрола е причината икономическият разтеж на страната да се забави от 2.5% през 2014 до 1.2 % през следващата 2015 г. БВП според паритета на покупателната способност е $1.7 трилиона, докато БВП на глава от населението е $46 239.

2018-10-11T13:31:25+00:00

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт