Топ 9 на страните за стартиране на аутсорсинг бизнес

Топ 9 на страните за стартиране на аутсорсинг бизнес

1.  Индия

Индия е най-популярната аутсорсинг дестинация- ето защо вече е нормално да чуете някой с индийски акцент, когато се оипитвате да активирате новия си айфон

Индия е популярна сред компаниите по света, защото  страната е богата на интелигентни, високопродуктивни и трудолюбиви хора. Единствената истинска спънка е средата там- най-слабото място е политическата действителност в Индия. Правителството се ръководи от президент, който е независим от законодателния орган. Излишно е да се споменава, че Индия е втората най-населена държава след Китай. Тези два елемента понякога влизат в противоречие, създавайки по този начин нестабилна среда.

2. Китай

Китай е страна, която все още се приспособява към глобалната икономика, тъй като става част от нея едва преди 25 години. Китай е най-населената страна в света, а пазарът там надхвърля 1,3 милиарда потребители. Производителите и търговците по света подскочиха от радост, когато откриха какви възможности разкрива Китай. Тази страна е ключов играч в глобалната аутсорсинг индустрия и плановете й за в бъдеще са да „открадне“ значителен дял от приходите от аутсорсинг в Индия.

3.Малайзия

Твърде много нови играчи има в световния аутсорсинг бизнес и Малайзия е сред първите три. Прогнозните нетни приходи в страната за фискалната 2016 г. са около три милиарда американски долара.  За разлика от Китай и Индия, потенциалът на човешки ресурси с умения е по-нисък, което прави Малайзия по-малко атрактивна аутсорсинг дестинация.

4.Тайланд

Тайланд е много популярна аутсорсинг дестинация, тъй като е една от най-доходоносните държави в света в това отношение. Страната привлича инвеститори от цял свят с ниски разходи и висока възвръщаемост. Слабото място на страната, обаче, е политическата обстановка там.

5. Бразилия

Добрата възръщаемост, политическата обстановка, икономиката и уменията на хората там- всички тези елементи са изравнени. Това поставя Бразилия сред най-добрите аутсорсинг дестинации глобално.

6.  Индонезия

Страната е решила да скъса със зависимостта си от износа. Индонезия се преструктурира стратегически към икономически растеж. Основният елемент в икономиката е IT секторът.

7. България

Може би сте забелязали на този етап, че в  списъка преобладават азиатски държави. България е гордостта на Източна Европа, благодарение на своята фундаментална стратегия, т. нар. „ниършоринг“ (nearshoring). Страната предлага евтина работна ръка и услуги на съседни държави, включително САЩ и Западна Европа.  Тази тактика помага на България да се изкачи в класациите и да влезе в топ 10 на аутсорсинг дестинациите. Страната успява да предложи конкурентни цени и висококлвалифицирана работна ръка, благодарение на стабилната политическа и макроинкономическа среда.

8. Филипините

С растеж от 46% Филипините са се превърнали в силен конкурент в аутсорсинг индустрията. Този растеж се поддържа благодарение на евтината и висококвалифицирана работна ръка и владеенето на много чужди езици от страна на работещите. Откриват се множество кол центрове, 80% от които обслужват американски компании.

9. Чили

Чили се превръща в голям играч в аутсорсинг бизнеса, благодарение на добрата си локация. Над 40% от износа на страната е към европейския пазар и Щатите. Една от силните страни на Чили е стабилното управление и стабилната валута, още повече благодарение на отворената имиграционна политика, работната виза се издава за една седмица.

2018-10-11T13:15:41+00:00

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт