admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 15 blog entries.

ноември 2016

Първите 10 най-развити икономики за 2016 г.

2018-10-11T13:31:25+00:00

САЩ

Икономиката на САЩ остава най-мощната в света, според номиналния БВП, възлизащ на 18.5 трилиона американски долара, което й отрежда дял от приблизително 24.5 % от брутния световен продукт. САЩ са икономическа суперсила, с напреднали технологии и добре развита инфраструктура,  държава богата на природни ресурси, но според паритета на покупателна способност първото място на САЩ е отнето от Китай- според този показател Китай заема челна позиция с БВП от 21.3 трилиона долара, докато САЩ отчитат БВП от 18.5 трилиона долара. От друга страна, обаче, САЩ остават на челна позиция , според БВП на глава от населенеито, възлизащ на $57 294, срещу Китай, отчитащ $ 15 423 БВП на глава от населението.

Китай

Китайската икономика извърши преход в 70-те години на 20 век от централизирана планова икономика в експортно ориентирана пазарна икономика. Китайската икономика изпреварва икономиката на САЩ по показателя  паритет на покупателната способност. Китайската икономика отдавна се слави с бързия си темп на растеж от над 7% на годишна база, дори в последните години. Темпът на растеж на китайския износ, обаче, се забавя до 1.9 % за 2016 г. , а растежът на БВП  се забавя до 6.5%, като  прогнозираният ръст на БВП  се забавя до 5.8 % до 2021 г.  Основните двигатели на китайската икономика са секторите на производството и услугите ( с приблизителен относителен дял от около 45% всеки), останалите 10% се падат на земеделието.

Япония

Икономиката на Япония е трета в света според номиналния БВП, но според паритета на покупателната способност пада на четвърто място. Японската икономика изпитва трудности от 2008 г. , когато за първи път показва симптоми на рецесия. Непопулярните мерки за растеж, отрицателните лихви и слабата валута (йената) допълнително изтощават икономиката на страната на изгряващото слънце. В 2016 г. японската икономика се връща към слаб растеж от малко над 0.5%, но прогнозите за следващите шест години сочат все така слаб ръст от под 1% на година. Номиналният БВП на Япония е $4.73 трилиона, БВП според паритета на покупателна способност е $4.93 трилиона, а БВП на глава от населението е $38 893.

Германия

Германия е най-голямата и силна икономика в Европа. Според БВП тя е четвърта световна икономическа сила. Немската икономика е известна с износа на машини, автомобили, мебели,обзавеждане и химикали. Германия има добра работна ръка, но икономиката на страната се сблъсква с множество предизвикателства, а именно БРЕКЗИТ, гръцката дългова криза, както и кризата с бежанците. БВП на Германия е 3.49 трилиона американски долара, докато БВП според паритета на покупателната способност е 3.97 трилиона щатски долара. ; БВП на глава от населението възлиза на $48 189- икономиката на Германия расте с умерен темп от 1-2 % в последните години, а прогнозите сочат запазване на темпа на растеж в тези граници.

Обединеното Кралство

Петата икономика в света е тази на Обединеното кралство, с БВП $2.65 трилиона, БВП на глава от населението е $42 513 трилиона долара. Основният двигател е секторът на услугите, съставляващ 75% от БВП; земеделието има минимален дял от 1%, а произвоството е вторият важен компонент от БВП на страната. Въпреки че земеделието не е основен отрасъл (само 2% от работната сила на Великобритания е заета в земеделския сектор), 60% от нуждите на Кралството се задоволяват от вътрешното производство в хранителния сектор. След референдума през юни 2016, т.нар. БРЕКЗИТ, когато гласоподавателите гласуват за излизане на Великобритания от ЕС, икономическите перспективи пред странта остават несигурни, което може да размени местата на Великобритания и Франция в класацията на най-мощните икономики в света- страната ще продължава да функционира според правилата и  търговските споразумения , подписани с ЕС, в продължение на две години след официалната декларация за излизане от ЕС, подадена в ЕК- през това време Великобритания и ЕС ще работят върху изготвянето на ново търговско споразумение. В зависимост от новия търговски пакт, заместващ правилата в единния европейски пазар, икономистите предвиждат загуби в рамките на 2.2-9.5% от БВП на страната в дългосрочен план. Според прогнозите на МВФ, растежът на британската икономика ще остане позитивен в следващите пет години, в рамките на 1.05%-1.09% годишно.

Франция

Франция, най-посещаваната страна в света, днес е шеста икономическа сила, с БВП $2.48 трилиона, БВП според паритета на покупателната способност е $2.73 трилиона. Франция е страна с висок стандарт, което се вижда в БВП на глава от населението, възлизащ на $42 384. Страната е сред топ износителите/вносителите в света. В последните години Франция изпитва забавяне в икономическия ръст, високата безработица от 9.68% за 2016 (малък спад от 10.35% за 2015).

Индия

Според паритета на покупателната способност, възлизащ на $8.7 трилиона, Индия заема трето място в света, докато номиналният БВП от $2.25 трилиона, отрежда на страната седмото място в световната икономика. Огромното население на Индия сваля стойността на БВП на глава от населението до $6 658. В сравнение със западните икономики, индийската икономика е силно зависима от земеделието (17% от БВП). Секторът на услугите сериозно увеличава дела си в последните години до 57% от икономиката на страната, докато промишленият сектор има дял от 26%. Наскоро Индия отне първото място на Китай по показателя „най-бързо развиваща се икономика в света“.

Италия

Осмата икономика в света е Италия, с БВП $1.8 трилиона- една от най-силните икономики в Еврозоната, която обаче пострада от дълговата криза в региона; икономиката на Италия страда от огромен публичен дълг, възлизащ на 133% от БВП, а банковият сектор е почти в колапс. БВП на глава от населението е $36 313. БВП според паритета на покупателната способност е $2.22 трилиона..

Бразилия

БВП на Бразилия е $1.77 трилиона, което й отрежда деветото място в света. Бразилската икономика има развити сектори в областта на услугите, производството и земеделието, като всеки сектор има дял от съответно 68%, 26% и 6%.

Канада

Канада измести наскоро Русия от десетото място, с номинален БВП от $1.53 трилиона. Икономиката на Канада е доминирана от сектора на услугите, а от края на Втората световна война произвоството на горива и петрол бележат устойчив растеж, от чиито цени икономиката на Канада все още е зависима. Сривът в цените на петрола е причината икономическият разтеж на страната да се забави от 2.5% през 2014 до 1.2 % през следващата 2015 г. БВП според паритета на покупателната способност е $1.7 трилиона, докато БВП на глава от населението е $46 239.

Първите 10 най-развити икономики за 2016 г. 2018-10-11T13:31:25+00:00

октомври 2016

Науката за щастието може да измести БВП като пътеводител в управлението на държавата

2018-10-11T13:32:56+00:00

В продължение на векове щастието   е било грижа от изключителна важност за човешкото общество- материал за разсъждение на философи, писатели и хора на изуството. В последните пет десетилетия, обаче, щастието е обект на изследване от науката, съдържащ в себе си значителен обем от изследователски данни. Този източник на знания днес ни дава съблазнителната възможност да считаме щастието за водещ показател на благополучието, измествайки сегашния фаворит- реалният БВП на глава от населението.

В социологията данните за щастието на човешките индивиди идват от национални представителни социологически проучвания, в които се задава следният въпрос:

„Общо взето, как бихте определил себе си днес- много щастлив, доста щастлив или не твърде щастлив?“

Този въпрос има много разновидности- вместо за щастието, въпросът може да е за общата ви удовлетвореност от живота; може да бъдете помолени да посочите мястото си в „стълбата на живота“, като отговорите варират между „възможно най-доброто място“ и „възможно най-лошото място“, с простата цел да се направи оценка на живота на респондента по време на проучването.  Може да използваме термина „щастие“ като удобен заместител на този набор от показатели.

Значение

Всеки респондент е свободен да даде собствена дефиниция на щастието- така както го вижда. В такъв случай може да си помислите, че комбинирането на отговорите, за да се стигне до една средна стойност, би било безсмислено. Всъщност, днес съществува широк консенсус, че тези осреднени стойности имат смисъл- главната причина за това е, че мнозинството от хората дават доста подобни отговори, когато им се зададе въпрос, касаещ личното им  щастие.

В страните по целия свят, било то бедни или богати, демократични или авторитарни, щастието за повечето се изразява в успеха да се справяш с всекидневието- издръжката, отглеждането на семейство, поддържането на добро здраве, осигуряването на интересна и сигурна работа.  Тези неща преобладават в ежедневието на хората по целия свят- това са нещата, на които хората държат исмятат, че могат да ги контролират по някакъв начин, а това означава, че са въможни сравнения между отделните групи   от хора.

Психолозите са изследвали до каква степен може да се разчита на тези показатели и доколко те са достоверни, докато икономистите са изследвали природата и устойчивостта на резултатите. Още повече, сега много държави официално събират данни за щаститето. В редица страни са установени еднакви връзки между щастието и множество жизнени обстоятелства. Тези, които са значително по-малко щастливи, обикновено са безработните, жиеещитете без партньор, хората с влошено здраве, представителите на някоя малцинствена група, както и по-ниско образованите.

Предпочитаният метод

И така, можем да видим, че щастието и БВП могат да нарисуват различни картини, изобразяващи благополучието на социума.  Но защо бихме предпочели щастието като показател, а не БВП?

Ето няколко прични:

  • Щастието e по-изчерпателен показател за благополучие- то взима предвид редица проблеми, докато БВП се ограничава в един аспект от икономическия живот, а именно крайното производство на стоки и услуги. Това може би най-добре се вижда в Китай от 1990, в продължение на две десетилетия, БВП на глава от населението е нараснал четири пъти, докато индексът на щастието следва U-образна траектори- до 2002 има спад в стойността му, преди да се възстанови до стойности, близки до тези, предшестващи 1990 г. Преструктурирането на китайската икономика e довело до колапс на пазара на труда и разпадане на системата за социално осигуряване, а това е дало тласъка за спешното решаване на проблемите в заетостта, сигурността на приходите, семейството и здравето. Тези проблеми не са в обсега на БВП, въпреки че са много важни и засягат в голяма степен благополучието на отделния човек.
  • Оценката на щастието се прави от хората, чието благополучие е обект на изследвания. БВП се изчислява и оценява от външни хора, т. нар. „експерти“. Някои смятат, че БВП е обективен показател за състоянието на една икономика; всъщност атрибутите, които образуват БВП, варират и водят до спор какво точно трябва да се включи в изчислението на БВП- дали неплатените услуги на свободните професии трябва да се вкючат; а приходите от проституция и продажба на наркотици? Дали формулата за изчисление на БВП трябва да е една и съща в САЩ и Афганистан? Накратко, БВП не е прост или обективен показател за благополучие.
  • Щастието е мярка, чрез която хората лично се идентифицират . БВП е абстракция, която няма голямо значение за отделния човек.
  • Щастието е показател, който се образува от избора на самия индивид- право на глас, но само на един глас. Това право на глас се упражнява от бедни и богати, болни или здрави, млади или стари. Всеки един възрастен идндивид има еднаква тежест в изчислението на общественото благополучие.

Щастието ни показва до каква степен едно общество удовлетворява осовните потребности на хората в ежедневието им. БВП е едностранен икономически показател за производство на материални блага. Афоризмът „парите не са всичко в живота“ тук важи с пълна сила.  Ако щастието измести БВП като основно мерило за благополучието на едно общество, може би обществената политика би била по-смислена за живота на хората.

Науката за щастието може да измести БВП като пътеводител в управлението на държавата 2018-10-11T13:32:56+00:00

Изчезва ли плащането в брой? Ето 10 начина за преминаване в режим на безкасово плащане

2018-10-11T13:34:14+00:00

Данни на  Платежния съвет в Обединеното кралство показват, че 2015 е годината, в която за първи път обемът на безкасовите плащания надвишава този на парите в брой.

Ако смятате да преминете изцяло на безкасово плащане, ето 10 различни начина, които ще ви помогнат да направите този скок- от добре познати продукти като дебитните и кредитните карти до по-модерни опции като дигиталните портфейли и биткоин.

1.Плащайте директно с дебитна карта

Когато плащате с дебитна карта, парите идват директно от вашата сметка, така че разликата във финансово изражение е нулева.

2. Плащайте с кредитна карта

Кредитната карта ви позволява да харчите пари назаем (кредит от банката или компания за кредитни карти). Този начин на плащане е сигурен и безопасен, но ако закъснеете с месечната вноса по кредита, ще се наложи да плащате и лихва, така че дисциплината е важна, ако не искате да затънете в допълнителни дългове.

3. Безконтактна карта

Нов и много по-бърз начин за дребни покупки е плащането чрез безконтактна дебитна или кредитна карта- просто докосвате четеца с картата. ПИН код не е необходим за този вид плащания, чиято стойност е ограничена до 20 паунда в Англия. Не всички карти имат тази функция, а и не всеки магазин има четци. В Лондон можте да си платите метрото или автобуса по този начин- за целта потърсете символа, обозначаващ опцията за безконтактно плащане.

4. Пазарувайте онлайн

Да пазаруваш онлайн означава, че не можеш да платиш в брой.  Можете да използвате карти или регистрирана разплащателна услуга, вързана към акаунта ви в PayPal например.

5. Използвайте вашия телефонен номер

Paym (чете се “Пейъм”) е партньорство между много от банките, което ви позволява да изпратите пари до някой, като ви е нужен единствено мобилния тел. номер на получателя.

Стига да сте регистрирани и двамата, вие можете да използвате приложенията на банката за телефонно банкиране, за да пратите пари, без да са ви необходими пари в брой, номера на сметки или кодове- това слага край на ровенето за дребни, когато си поделяте обяда с приятели.

6. Направете си дигитален портфейл

Това е не просто безкасово, а безкартово пазаруване. За целта използвате смартфона си, който е вързан към банковата ви сметка, които работят по няколко начина- телефонът ви може да има вграден чип, а приципът е същият като при безконтактните карти- просто приплъзвате телефона над четеца. Друг начин е чрез сканиране на QR код или чрез „чекиране“. Този вид плащане е все още в ранен етап на развитие, но вероятно един от начините от плащане за в бъдеще.

7. Изпратете пари по имейл

Всеки който има имейл в Гугъл или Гугъл уолет вече може да праща пари като прикачен файл в имейла, макар че получателят трябва също да има регистрации там.

8. Преплатена карта.

Предплатената карта се захранва с пари предварително. Можете да харчите само парите, с които сте захранили картата, така че това е популярен начин да позволите на детето си да харчи пари, да пътувате с парите си в чужбина или просто един удобен начин да се придържате към бюджета си.

8. Купувайте скъпи неща с charge кредитна карта.

За разлика от кредитните карти, този вид карти обикновено нямат лимит. Всички изхарчени пари обаче трябва да се връщат всеки месец, така че charge креитните карти обикновено са за хора с по-високи доходи, а и не се приемат навсякъде.

10. Използвайте стор карти за любимия ви магазин

Стор картите са вид кредитни карти, които важат само в определена верига магазини. Обикновени този вид карти са добра идея само за хора, които харчат много пари в определена верига магазини. Лихвите при този вид кредитни карти могат да бъдат доста високи, което  налага да се ползват внимателно и с необходимата дисциплина.

Изчезва ли плащането в брой? Ето 10 начина за преминаване в режим на безкасово плащане 2018-10-11T13:34:14+00:00

Споделената икономика – нова форма на икономиката или мимолетно явление?

2018-10-11T13:34:49+00:00

„Споделена икономика“ е чудесен нов термин, обозначаващ свързването на излишъка от ресурси или активи с търсенето им. Тази тенеденция се появява, когато някои предприемачи откриват възможности, произтичащи от демографските динамики, глобалните икономически сили, урбанистичните стойности, климата и наличието на ресурси и технологии.

Прогнозният дял на споделената икономика е огромен. Прайсуотърхаус прогнозира приходи от над 300 млрд. долара до 2025г., генерирани от петте ключови сектора (споделено настаняване, споделено пътуване, споделени финансови услуги/музика/тв и видео стрийминг, както и споделено задаване на работни задачи онлайн).

Стратегически възможности

Споделената икономика, била тя мимолетно явление или устойчива нова форма, общо взето предлага три възможни стратегии, които вашата компания би усвоила:

  1. Създайте своя „органично вградена“ концепция на принципа на споделената икономика или диференцирайте продуктите/услугите, които предлагате.

Някои компании усвоиха подхода „направи си сам“, например Daimler пусна Car2Go през 2009 г.- услуга за споделено пътуване, която бързо се разпространи в големите градове на Европа и Северна Америка. Скоро след това BMW и Sixt последваха Daimler и обединиха усилия, създавайки DriveNow- още една платформа за споделено пътуване, която се предлага в  големите европейски градове.

Този подход отнема време, пари и други ресурси – в този случай ще са ви нужни точните хора, с подходящ набор от умения, което би означавало организиране на нови обучения на персонала или наемане на още хора с необходимите умения. Ще е нужна и нова, адаптирана инфраструктура.  И двата подхода са ресурсоемки и осеяни с трудности.

 

  1. Партньорство с платформи на принципа на споделената икономика.

Toyota и Uber изграждат договорено партньорство в споделеното пътуване, Funding Circle си партнират със Santander UK, като Santander активно насочват клиенти от малкия бизнес към Finding Circle, осигурявайки им по-широк достъп до финансиране, а Caterpillar сключва договор с Yard Club – стратъп компания, развила платформа за споделено отдаване под наем на оборудване – тази споделена услуга помага на клиентите да максимизират употребата и продуктивността на оборудването, което притежават. Партньорството на Tesla и Airbnb е пример за още по-висока степен на предприемчивост и креативност – доставка на зарядни станции за подбрани домакинства по целия свят, услугата стартира в Калифорния. Такова сътрудничество дава достъп на партниращите си компании до нови клиенти и пазари, което конвенционалната икономика не предлага.

Тази стратегия, както се вижда от партньорството на Toyota и Uber, се оказва подходяща в по-дългосрочен план, където партньорите споделят идеи от общ интерес – тези идеи трябва да се проучат и изследват, преди услугата да е пусната. Често мащабът на вече пуснатата услуга е ограничен, както е в случая Tesla-Airbnb в Калифорния.

Този подход се смята за по-устойчив от подхода „направи си сам“- партньорите вече са доказали своя елемент на бизнес модел и пазарна възприемчивост – по този начин рискът при навлизането на пазара бива намален до известна степен.

Добре е обаче да се запомни, че нито едно бизнес партньорство не трае вечно- както началото, така и краят му трябва да са предварително планирани и обмислени.

 

  1. Придобийте и интегрирайте вече съществуваща платформа на споделената икономика.

Това е най-добрият вариант- ако имате достъп до капитал, имате възможност да се сдобиете с вече съществуваща платформа, базирана на принципа на споделената икономика. Това вече го видяхме при AccorHotels, които платиха 117млн. британски паунда за лондонския стартъп Onefinestay- компания, предлагаща споделено настаняване във високия сегмент на недвижимите имоти, в комбинация с хотелски услуги, предлагани на пътуващи и хостващи собственици на недвижими имоти.  Друг пример е придобивката на PayPal – порталът за плащания Braintree, който захранва и генерира автоматизирани онлайн разплащания за търговци и компании. Тази сделка на стойност 800 млн. американски долара беше сключена в края на 2013 г. Zipcar, най-голямата в света компания за споделено пътуване, беше купена от глобалната рент-а-кар компания Avis Budget, която плати 307 млн. британски лири през 2013г. В случая рисковете са при успеха на  интеграцията, културния сблъсък, където старото среща новото, както и излизането на печалба след една доста мащабна и скъпа придобивка.

Много от дадените примери са от няколко подбрани сектори на икономиката- автомобилна индустрия, хотелиерство и финасови услуги. Несъмнено примери могат да се намерят и в други бизнес сектори. Въпросът е: “Колко е подготвена вашата компания да оцелее и процъфти в споделената икономика?”.

Споделената икономика – нова форма на икономиката или мимолетно явление? 2018-10-11T13:34:49+00:00

Първите 17 държави с най-висок дълг за 2016

2018-10-11T13:35:46+00:00

Една от най-интересните и важни класации всъщност е нивото на правителствения дълг.

Нивото на брутния правителствен дълг като процент спрямо БВП е показател за това колко е способна една държава да изплаща дълговете си, без да задлъжнява допълнително. Колкото по-малък е процентът на дълга към БВП, толкова по-добре

Нека видим кои са в топ 17 по този показател и кой е изместил Гърция от първото място.

17. Исландия- 90.2%. Преди дълговата криза от 2007 г. , държавният дълг е бил скромните 27% от БВП.

16. Барбадос- 92.0%. Този данъчен рай е най-богатата и развита страна в Източните Кариби, но икономическият растеж изглежда слаб поради строгите мерки за икономии (остеритет), имащи за цел да преборят ефектите от дълговата криза.

15. Франция- 93.9%. Втората най-голяма икономика в Еврозоната се възстановява „трудно и неравномерно“, както твърди френската държавна статистическа агениция.

14. Испания- 93.9%. От „Стандарт енд Пуърс“ са убедени, че изгледите за бурен растеж и реформите в пазара на труда ще променят облика на икономиката, давайки й тласък.

13. Кабо Верде- 95.0%. Островната нация има икономика, ориентирана към услугите    и страда от дефицит на природни ресурси. Това означава, че 82% от храната е от внос, което води до пазарни колебания и крехкост на икономиката.

12. Белгия- 99.8%. Страната е известна като „болникът на Европа“, защото докато правитеството успя да свие бюджетния дефицит от 6% от БВП през 2009 г. до 3.2%, дългът все още е изключително висок.

11. Сингапур- 103.8%. Това е една от най-богатите държави в света, но островната нация страда от висок дълг. Днес правителството се опитва да намери нови начини за постигане на растеж в икономиката и повишаване на продуктивността.

10. САЩ- 104.5%. През декември 2015 Щатите вдигнаха лихвения процент за първи път от седем години насам. През март 2016, председателят на Федералния резерв (ФЕД) Джанет Йелън каза, че икономиката е по пътя на бавен и стабилен растеж.

9. Бутан- 110.7%. Малката азиатска икономика е силно обвързана с Индия и  инфраструктурата на Бутан в голяма степен зависи от финансовата помощ и чуждата работна ръка на Индия.

8. Кипър- 112.0%. Силната зависимост на Кипър от Гърция удари мощно кипърската икономика, когато дълговата криза обхвана целия свят през 2010 г. Подобно на Гърция, Кипър трябваше да бъде спасена от финансов колапс от международни кредитори и да затегне контрола и строгите мерки за икономии, за да бъде финансирана.

7. Ирландия- 122.8%. Преди две години страната страната излезе от спасителната програма, но все още има огромен външен дълг. Но е на прав път- Ирландия получи огромно рефинансиране за спасяване на банковия сектор.

6. Португалия-128.8%. Спасителният план на Португалия приключи в средата на 2014 г., но БВП все още е със 7.8% по-нисък, в сравнение с края на 2007 г.

5. Италия- 132.5%. Съотношението дълг-БВП на страната е второто най-високо в Еврозоната.

4. Ямайка-138.9%. Услугите на ямайкската икономика заемат дял от 80%, но високите нива на престъпност, корупция и безработица дърпат растежа на икономиката надолу. МВФ потвърди, че Ямайка трябва да реформира данъчната система, наред с куп други неща.

3. Ливан- 139.7%. Страната беше туристическа дестинация, но войната в Сирия и вътрешният политически хаос доведоха до липса на официален бюджет в продължение на месеци.

2. Гърция- 173.8%. 320 милиарда евро спасителен заем беше отпуснат на Гърция, а връщането му изглежда все по-невъзможно, особено след прилагането на болезнени икономии, необходимо условие за отпускането на този огромен заем. Изненадващо, Гърция не е най-задлъжнялата страна в света.

1. Япония- 243.2%. Страната е в огромна беда. Икономиката на Япония расте много бавно, а централната банка въведе отрицателни лихви.

Първите 17 държави с най-висок дълг за 2016 2018-10-11T13:35:46+00:00

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт