Счетоводство

Счетоводство 2019-01-10T12:33:08+00:00

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ – ОТНОШЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТ – НИЕ СМЕ НАСРЕЩА!

Независимо на какъв етап е вашият бизнес, счетоводните услуги са постоянен спътник през вашето развитие.
Ние от ANC сме тук, за да Ви помогнем с ежедневното регистриране на финансови данни и с провеждането на задълбочени анализи.
Предлагаме услуги, както на юридически, така и на физически лица.
В ANC разполагаме със специалисти с многогодишен опит, които са в състояние да изпълнят всяко ваше изискване в сферата на счетоводството. Те ще Ви помогнат да развиете бизнеса си ефективно и оптимално – като следват законовите изисквания и същевременно неотклонно съблюдават за изпълнението на вашите бизнес интереси и цели.

Ежедневната комуникация с Вас и с местната данъчна администрация е от ключово значение и е основен приоритет в процеса на извършване на счетоводните ни услуги. В резултат на нашите знания, умения и квалификации, смело можем да кажем, че ще допринесем успешно за просперитета и израстването на Вашия бизнес.

В ANC гарантираме за:

– Гъвкавост в динамична среда на промени в българското законодателство;
– Индивидуален подход към всеки клиент;
– Точност, прозрачност и коректност;
– Защита на личните данни на нашите клиенти;
– Професионално изпълнение на всеки казус;
– Вземане на най-добрите решения, благоприятстващи за ефективното развитие на вашата фирма;
– Изрядност и яснота пред българското законодателство.

За оптималното извършване на счетоводните услуги, разполагаме с високотехнологична компютърна база и с най-модерен софтуер.

Ако ви е омръзнало ежедневно да се занимавате със статистика, данъчни институции, работа със закони и документообороти, ние от ANC сме на ваше разположение. По този начин, Вие ще имате възможността да се фокусирате върху успешното развитие на бизнеса Ви.

В ANC ценим нашите клиенти и при сключването на договор за едногодишно абонаментно обслужване им предоставяме 10% отстъпка от стандартната ни тарифа за месечна такса, а клиентите, които са с двугодишен абонамент, се ползват с 15% отстъпка от месечната такса.

Непрекъснатите промени в българското законодателство водят до рискове от данъчни грешки, които понякога могат да бъдат фатални за Вашата фирма.

Наша мисия е да осигурим Вашето спокойствие, като за целта извършваме обстойни и навременни данъчни консултации. Можете да разчитате на нас за изготвянето на данъчни стратегии и политики, които да оптимизират максимално данъчните ви разходи.

You can rely on us to develop your tax strategies and policies that will optimize your compliance and tax costs.

Нашите консултанти притежават изключителна квалификация и опит, и са насреща както при формиране на рутинната ви дейност, така и при възникването на форс мажорни обстоятелства, причинени от изненадващи проверки, некоректно водене на счетоводство от други доставчици на услуги и подобни.

Наред с данъчните консултации, предлагаме и следните счетоводни услуги:

Текущо счетоводство:

Текущото счетоводно обслужване е от ключово значение, както за успешното развитие на Вашата фирма, така и за комуникацията между Вас, Вашите клиенти и данъчните институции.

Годишно счетоводно приключване:

В края на календарната година, цялостното счетоводно отчитане на дейността на фирмата се превръща в дълъг и мъчителен процес.
Ние можем да Ви освободим от тази тежест като Ви помогнем с:

– Представяне на годишни данъчни декларации към НАП;
– Изготвяне на годишни данъчни отчети по национални и международни счетоводни стандарти;
– Нанасяне на корекции;
– Приключване на приходните и разходните сметки.

Изготвяне на годишен доклад за дейността на фирмата

При този вид услуга имаме за цел да облечем Вашата фирма с думи, описващи Вашите успехи. В него ще запишем ключови партньорства, важни събития, цели и постигнати резултати през календарната година.

ТРЗ

ANC разполага с висококвалифицирани ТРЗ специалисти, които са на ваше разположение за извършване на дейности като:

  • Изчисляване и завеждане на ведомости за работни заплати;
  • Изготвяне и прекратяване на трудови и граждански договори;
  • Поддържане на личните картони с данните на работниците и служителите на фирмата;
  • Подаване на болнични листове към НОИ.
  • Подготвяне и подаване на документи и отчети към различните институции (НАП, НСИ, ТР)

Представляване по време на инспекции и одити

Ние, от АNC, ще бъдем до вас повреме на проверки и одити от държавни инспектори – с необходимите документи и нужната подготовка по всеки един казус.

Услуги за поднадзорни лица

Можете да ни се доверите както с подготовката на рутинна документация и отчетност за Българска Народна Банка (БНБ) и Комисия за Финансов Надзор (КФН), така и със задачи свързани със законовото съответствие, изготвянето на необходимите вътрешни правила и политики.

Нашите консултанти разполагат с дългогодишен опит в сферата на инвестиционния, осигурителния и застрахователния пазар и могат да ви асистират при различни казуси свързани с надзорния апарат. Работим съвместно с най-добрите адвокатски кантори, специализирани в решаването на административни казуси свързани с поднадзорни лица.

Подготвяне на документи за ТР

Нашият екип е готов да подготви всички необходими документи при вписване на Вашата фирма в Търговския регистър. Извършването на тази услуга, ние залагаме на достъпни цени, високо качество, пълна прозрачност и експресни услуги.

Счетоводството е отговорност, която ние смеготови да поемем!

РАЗКАЖЕТЕ НИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС СЕГА!

Запитване

Подобри финансовия си статус!

Click here to indicate that you have read and agree to the terms presented in the Terms and Conditions agreement

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт